👋
WordDiagnostics heter nu Ablemind. Välkommen!

Medicinsk AI-teknologi matchar patienter med rätt vårdinsats

Utvecklad från forskning vid Lunds Universitet.
Identifierar typ och grad av depression, ångest och stress samt deras symtom.
Utvärderar effekten av medicinering och behandling för effektiv uppföljning.

Wise är ett CE-certifierat kliniskt bedömningsverktyg som underlättar och förbättrar vardagen för vårdgivare och patienter.

Vinnova logo
Lund University logo
HealthTech Nordic logo

Ett verktyg för precisionshälsa

Hjärtat i att nå precision i psykisk hälsa är bedömningen. Mätningar före, under och efter behandlingen möjliggör att på sikt skräddarsy den mest lämpliga behandlingen för rätt person, vid rätt tidpunkt.

Ableminds kliniska metod är utvecklad vid Lunds Universitet och baseras på data från över 10 000 patienter. Analysen ger dig tydliga indikationer på typ och grad av depression, ångest eller stress med en precision som vida överträffar kliniska skattningsskalor och intervjuer.

I tjänsten får patienten svara på ett antal frågor. Vi analyserar svaren med AI-teknologi och levererar en klinisk bedömning med avseende på depression, ångest och stress.

Vi bidrar till att utveckla vården av psykisk ohälsa genom att avlasta läkare och psykologer med en effektiv bedömning, baserad på information som tjänsten samlar in från patienten. Resultaten levereras direkt till dig som vårdgivare och ger djupa insikter om såväl varje enskild patient som för er verksamhet.

Ta gärna kontakt så kan vi berätta mer, svara på era frågor och demonstrera hur verktyget kan bidra till ert arbete!

Katarina Kjell
Legitimerad Psykolog och grundare
Awards & Grants
Venture Cup logoToogether logotSparbanken Skåne logoSkapa-priset logoMalmö Näringslivsgala logoMalmö Näringslivsgala logo