Följ dina patienters mående under behandlingen

Genom Wise får du kliniskt validerade insikter om hur patienten svarar på din behandling.

Boka demo av Wise
Ange er e-post så skickar vi ett produktblad:
Tack!
Vi återkommer via e-post inom kort.
Something went wrong while submitting the form.
Please try again.

Stärk alliansen genom patientens berättelse

Patientens upplevelse står i centrum av vår kliniska analys.

I samarbete med patientföreningar har vi utvecklat en tjänst som stärker alliansen med er som vårdgivare, samtidigt som ni får en oberoende analys och uppföljning av behandlingen.

Hur svarar patienten på behandlingen?

Vi följer dina patienter under och efter behandling, för att ge dig återkoppling på behandlingseffekt förändring i symtom.

Hur funkar det?

Psykisk hälsa beskrivs bäst med patientens egna ord

Patienten får med egna ordbeskriva sitt tillstånd innan vårdmötet.
Matematiska modeller analyserar patientens svar och omvandlar svaren till klinisk data.
Vårdgivaren får en överskådlig rapport som underlag för beslut om diagnos, behandling och remiss.

Ett verktyg för precisionshälsa

Hjärtat i att nå precision i psykisk hälsa är bedömningen. Mätningar före, under och efter behandlingen möjliggör att på sikt skräddarsy den mest lämpliga behandlingen för rätt person, vid rätt tidpunkt.

Ableminds kliniska metod är utvecklad vid Lunds Universitet och baseras på data från över 10 000 patienter. Analysen ger dig tydliga indikationer på typ och grad av depression, ångest eller stress med en precision som vida överträffar kliniska skattningsskalor och intervjuer.

I tjänsten får patienten svara på ett antal frågor. Vi analyserar svaren med AI-teknologi och levererar en klinisk bedömning med avseende på depression, ångest och stress.

Vi bidrar till att utveckla vården av psykisk ohälsa genom att avlasta läkare och psykologer med en effektiv bedömning, baserad på information som tjänsten samlar in från patienten. Resultaten levereras direkt till dig som vårdgivare och ger djupa insikter om såväl varje enskild patient som för er verksamhet.

Ta gärna kontakt så kan vi berätta mer, svara på era frågor och demonstrera hur verktyget kan bidra till ert arbete!

Katarina Kjell
Legitimerad Psykolog och grundare

Vad våra kunder säger

Ablemind ger en mer personlig och inkluderande vård redan från start.
Ångestförbundet
Patientförening
Att mäta effekten av behandling är den heliga gralen i vården av psykisk hälsa.
Klinikchef
Primärvården i Skåne
Awards & Grants
Venture Cup logoToogether logotSparbanken Skåne logoSkapa-priset logoMalmö Näringslivsgala logoMalmö Näringslivsgala logo

Medicinteknik för precisionshälsa

Boka demo