👋
WordDiagnostics heter nu Ablemind. Välkommen!

Mental hälsa för dina medarbetare

En proaktiv temperaturmätare för din organisation.
Anpassade rekommendationer för varje medarbetares behov.
Utvecklad från forskning vid Lunds universitet.

Klinisk expertis och vetenskapliga metoder i händerna på dig och dina medarbetare.

DI Digital logo
Sydsvenskan logo
Sydsvenskan logo

Ett proaktivt verktyg för hållbara arbetsplatser

Vi tar vid där medarbetar-undersökningen slutar.

Vi förser dina anställda med beprövade och kliniskt validerade åtgärder för att förbättra deras mentala hälsa och bygga långsiktig motståndskraft och välbefinnande.

Klinisk precision för din organisation

Vårt kliniskt validerade bedömningsverktyg (patent pending) är utvecklat för vården, för att identifiera och behandla psykisk ohälsa.

Chart showing progression

För arbetsgivare som tar hälsa på allvar

Oavsett orsak så påverkar vår mentala hälsa vårt arbete och våra kollegor.

Allt fler arbetsgivare väljer att investera i mental hälsa, såväl i preventivt syfte som för att stärka attraktivitet och produktivitet.

Med rätt verktyg blir arbetet lättare. Det förtjänar både du och dina kollegor.

Ett verktyg för framtidens arbetsgivare

Om man tidigt upptäcker tecken på psykisk ohälsa är det lättare att behandla och förebygga. Vår arbetsmiljö är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga och minska riskerna för psykisk ohälsa.

Ablemind utvecklar medicintekniska verktyg för att hjälpa vården diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. Nu har vi tagit vår etablerade metod och utvecklat en tjänst för dig och dina medarbetare.

Vår metod bygger på forskning från Lunds universitet och baseras på data från över 10 000 personer. I tjänsten får medarbetaren svara på ett antal frågor. Med hjälp av AI-teknologi analyserar vi svaren och visar resultaten med avseende på depression, ångest, stress, harmoni och välmående.

Baserat på svaren får medarbetaren rekommendationer om vad den kan göra för att förbättra sin mentala hälsa. Genom att aggregera data och resultat kan vi ge dig som arbetsgivare skräddarsydda rekommendationer om hur ni kan förebygga ohälsa och skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna kan bidra med sitt allra bästa.

Katarina Kjell
Katarina Kjell
Legitimerad psykolog och grundare
Hur funkar det?

Din mentala hälsa beskrivs bäst i dina egna ord

Illustration of text input
Beskriv i egna ord dina uppleverser och känslor från de senaste månaderna.
Illustration of text analysis
Way analyserar dina svar med hjälp av AI och fångar upp relevanta ord och formuleringar.
Illustration of results
Baserat på en klinisk analys tar Way fram ett resultat som hjälper dig förstå din mentala hälsa.
Awards & Grants
Venture Cup logoToogether logotSparbanken Skåne logoSkapa-priset logoMalmö Näringslivsgala logoMalmö Näringslivsgala logo

Är du en enastående arbetsgivare?