Ett forskningsbolag med rötter från Lunds universitet

Ett decennium av forskning och data från över 10 000 patienter har resulterat i en unik metod för att upptäcka och mäta psykisk ohälsa.

DI Digital logo
Sydsvenskan logo
Sydsvenskan logo

Minska förekomsten av psykisk ohälsa

Det finns effektiv behandling för den som lider av psykisk ohälsa, men det saknas verktyg för att förstå vem som behöver det och om det fungerar för just dig.

Vi gör psykisk hälsa mätbar och förståelig, för människor, vårdgivare och för samhället i stort.

Tomas de Souza, VD
Katarina Kjell, psykolog och kliniskt ansvarig

Foto: Asaf Kliger

Forskare, psykologer, AI-specialister och utvecklare

Ableminds verksamhet består av en rad specialister, som gemensamt utvecklar framtidens medicinteknik.

Vi driver kontinuerlig forskning i nära samarbete med Lunds universitet och forskarteam i Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Från forskning
till framsteg

Ablemind grundades av forskargruppen Katarina Kjell, Sverker Sikström och Oscar Kjell i Lund i september 2019, med syftet att stärka vården av psykisk ohälsa.

Den gemensamma ambitionen var att utveckla teknologi som hjälper vårdgivare i den viktiga diagnostiseringsprocessen och uppföljningen av vården av psykisk hälsa.

Under våren 2020 växlade verksamheten upp och tog in sin första  externa finansiering. Bolaget har idag en rad tongivande investerare, omfattande anslag för forskning och etablering och har nominerats och prisats vid flera tillfällen.

Bolagets första medicintekniska produkt, Patientrapporten, riktar sig till vårdgivare för effektiv diagnostisering och systematisk uppföljning av behandling av psykisk ohälsa. Under 2022 lanserades Way, ett verktyg för att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare kan förstå och förbättra sin mentala hälsa.

I Sverige står psykisk ohälsa för 48% av alla sjukskrivningar. Var tredje kvinna och var fjärde man drabbas av depression någon gång i livet. Med långa vårdköer och svårigheter att möta vårdgarantin är det angeläget att söka nya lösningar för att möta och hjälpa fler människor.

Idag är Ableminds mål att bidra till att betydligt färre lider av psykisk ohälsa. Vi gör det genom att stärka vården med klinisk intelligens från strukturerad, kvalitativ data och genom att bidra med mätbarhet och förståelse för den egna hälsan till individer och deras organisationer.

Awards & Grants
Venture Cup logoToogether logotSparbanken Skåne logoSkapa-priset logoMalmö Näringslivsgala logoMalmö Näringslivsgala logo