Förstå och förbättra din mentala hälsa.

  • Få insikter om din mentala hälsa på 10 minuter.
  • Följ ditt mående över tid.
  • Få rekommendationer baserat på dina resultat.

Ingen utomstående kommer kunna ta del av dina personliga resultat. Dina resultat anonymiseras och läggs samman med andras resultat för att generera statistik och insikter som hjälper arbetsgivare att utveckla hållbara arbetsplatser, där du och dina kollegor kan må bra och utvecklas.

Skriv upp dig på väntelistan

Tack för ditt förtroende! Dela gärna den här sidan med någon du tror kan vara intresserad.
Något gick tyvärr fel vid registreringen. Försök gärna en gång till!
Illustration of two people

Ett verktyg för din hälsa

Om man tidigt upptäcker tecken på psykisk ohälsa är det lättare att behandla och förebygga. Vår arbetsmiljö är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga och minska riskerna för psykisk ohälsa.

Ablemind utvecklar medicintekniska verktyg för att hjälpa vården diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. Nu har vi tagit vår etablerade metod och utvecklat en tjänst för dig och din arbetsgivare, Way.

Vår metod bygger på forskning från Lunds universitet och baseras på data från över 10 000 personer. I tjänsten får du svara på ett antal frågor. Med hjälp av AI-teknologi analyserar vi dina svar och visar dina resultat med avseende på depression, ångest, stress, harmoni och välmående.

Baserat på dina svar får du rekommendationer om vad du kan göra för att förbättra din mentala hälsa. På sikt kan vi också ge din arbetsgivare rekommendationer om hur de skapar en hållbar arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Katarina Kjell, legitimerad psykolog
Katarina Kjell
legitimerad Psykolog och grundare
?

FAQ

?

Vilka står bakom Way?

Bolaget Ablemind grundades av forskare vid Lunds Universitet, när omfattande forskning lett fram till en revolutionerande metod för att upptäcka och mäta psykisk ohälsa. Bolaget har fått ta emot flera priser och består idag av erfarna kliniska psykologer, tjänsteutvecklare och forskare.

Vårt mål är att minska förekomsten av psykisk ohälsa och vi gör det genom att utveckla medicintekniska lösningar för vården och digitala tjänster för människor som du och vi, för att minska och förebygga psykisk ohälsa i samhället i stort.
?

Gör ni en medicinsk bedömning?

Resultatet du får i tjänsten ersätter inte en klinisk bedömning eller diagnos, för detta krävs ett möte med en vårdgivare. Tjänsten ersätter heller inte behandling från en vårdgivare.

Ableminds metod är kliniskt validerad och det verktyg vi erbjuder vårdgivare är CE-certifierat som medicinteknisk produkt. Way är utvecklat utifrån samma metod, men är inte en medicinteknisk produkt.

Vi är ett stöd till dig som är nyfiken eller funderar kring ditt mående. Kanske vill du kunna se och följa hur ditt mående förändras över tid i samband med småbarnsåren, ett nytt jobb, att livet är stökigt i övrigt eller som en möjlighet att stämma av med dig själv hur du mår och var du faktiskt befinner dig någonstans i ditt liv.
?

Hur hanterar ni min data?

Ablemind är ett healthtech-bolag som levererar medicintekniska lösningar till vården. Vi lever därmed upp till vårdens höga krav på datasäkerhet. Den data som samlas in i våra tjänster krypteras och sparas i säkra databasmiljöer inom EUs gränser i enlighet med GDPR.

I vårt erbjudande till arbetsgivare och arbetsplatser summerar och sammanställer vi data och insikter från många medarbetare, för att de ska kunna förbättra och utveckla arbetsmiljön. Vi delar inte dina personliga svar eller din information med din arbetsgivare eller med någon tredje part.
?

Vill du fråga oss något annat?

Skicka din fråga till oss så återkommer vi inom ett par arbetsdagar.
Tack! Vi återkommer till dig så snart vi har möjlighet.
Något gick tyvärr fel.
Försök igen eller skriv till oss på contact@ablemind.co.

Om du behöver stöd

Det är normalt att ditt mående varierar över tid. Ibland drabbas du av oförutsedda händelser och går igenom tuffare perioder. Om ditt sänkta mående håller i sig rekommenderar vi att du söker en vårdkontakt. Generellt väntar man ofta för länge innan man söker vård, vilket är synd eftersom det finns mycket att vinna på att påbörja behandlingen i tid.

Behöver du akut hjälp?

Om du behöver akut hjälp och stöd, kontakta 112.

Du kan också få stöd från organisationen Mind, som erbjuder medmänskliga samtal med volontärer.

Via din arbetsgivare

I vissa fall kan du få stöd via företagshälsovård. Kontakta din arbetsgivare eller HR för att få  information om vad som gäller på din arbetsplats.

I en del försäkringar som tecknats privat, via fackförbund, eller arbetsgivare kan det ingå rådgivning eller stödsamtal.

Via vårdgivare

Din vårdcentral har antingen psykologer eller samtalsterapeuter i sin egen verksamhet eller så får du en remiss till en samtalskontakt.

Ytterligare en kontaktväg är via privata aktörer, exempelvis en psykologmottagning i privat regi. Det innebär en högre kostnad, men kan i gengäld vara kortare väntetid.